Kontakt os

Skade og sikring

Korrekt placering af røgalarmer

Udgivet

den

Montering af røgalarm

Korrekt placering af røgalarmer kan være afgørende for din og familiens sikkerhed i tilfælde af brand i hjemmet. Det er derfor vigtigt, at du først og fremmest sørger for i det hele taget at opsætte røgalarmer, og hernæst placerer dem optimalt i forhold til sikkerhed.

I nye huse og lejligheder bygget efter 1. december 2004, er det faktisk lovpligtigt at opsætte røgalarmer, som er tilkoblet elnettet, og som er opsat af en autoriseret elinstallatør. Se evt. krav til røgalarmer i bygningsreglementet. Hvad mange ikke ved er, at hvis du laver en større ombygning i hjemmet, som kræver byggetilladelse, så gælder samme regler som ved nybyg.

Men om dit hus er bygget før 2004 eller ej, så bør du opsætte røgalarmer i dit hjem. Det er en lille investering, som ikke kan sættes op imod de materielle og menneskelige omkostninger, en brand kan resultere i!

Her følger nogle gode råd til korrekt placering af røgalarmer i hjemmet.

 • Monter brandalarmer i loftet ved alle soveværelser i hjemmet, så du kan høre dem tydeligt om natten, når du sover.
 • Brandalarmer må ikke placeres for tæt på vinduer, døre og udluftningsventiler, for så risikerer du at træk og vind får røgen væk fra alarmens sensorer.
 • Har du loft til kip eller en hems, skal du placere brandalarmen højt oppe, da røg stiger opad.
 • Har du flere etager i hjemmet, så er det en god ide at få opsat en serieforbundet røgalarm, enten med wifi eller kablet, som vil sætte alle alarmer igang hvis én røgalarm aktiveres.
 • Til hørehæmmede findes en stroboskoplys løsning, som alarmerer med lys også.
 • Hvis du bruger en batteridrevet røgalarm skal du selvfølgelig huske at holde øje med batteriets tilstand. Røgalarmen vil oftest blinke eller afgive en bip-lyd, når batteriet er ved at være fladt.

Hovedstadens Beredskab viser med følgende illustrationer, hvor du placerer røgalarmerne mest hensigtsmæssigt (Kilde: https://hbr.dk/guide/forebyg-brand-din-bolig/har-du-husket-roegalarmen/)

Placering af røgalarm i 1. plans hus / villa:

Illustration Hbr.dk

Placering af røgalarm i 1. plans hus / villa:

Illustration Hbr.dk

Placering af røgalarm i lejlighed:

Tjek din forsikringspolice

Det er en rigtig god ide, at du gennemlæser din forsikringspolice og sikrer dig, at du efterlever forsikringsselskabets forventning om brandsikring med røgalarmer.

Ofte er det tilfældet, at dit forsikringsselskab kræver at du har mindst én røgalarm tilsluttet elnetværket, ligesom det er lovpligtigt ved nybyggeri. Og skulle uheldet være ude, vil det være rigtig ærgerligt, at din forsikring ikke dækker.

Typer af brandalarmer

Brandalarmer er mange ting, og ordet anvendes som en fællesbetegnelse for flere typer af alarmer, der alle opdager brandudvikling.

Reelle røgalarmer er de mest almindelige og reagerer på partikler i luften som røg, damp, stegeos, støv og små insekter.

Temperaturalarmer reagerer på varme, der overstiger 58 grader, og derfor velegnet til køkkenet, hvor mados oftes ellers igangsætter en almindelige røgalarmer.

Du kan også få en CO-alarm, som reagerer på CO-gas, som dannes ved ufuldstændig forbrænding af træ, benzin, diesel eller paraffin.

Hvilken røgalarm skal jeg vælge?

Som nævnt tidligere i artiklen, findes der forskellige former for røgalarmer, både i funktion, men også i kvalitet. Gå altid efter en CE-mærket røgalarm. Kast dig ikke du i billige kinesiske røgalarmer.

Her får du vores bud på gode og pålidelige røgalarmer til hjemmet:

Giv din bedømmelse

Boligen

Sætningsskade i huset? Sådan gør du

Udgivet

den

Sætningsskade på hus

Sætningsskader i huse er et almindeligt problem, der kan have store konsekvenser for både hjemmets struktur og økonomi. Det er vigtigt at være opmærksom på tegn på sætningsskader, så man kan forebygge skader og bevare værdien af sit hjem. I denne artikel vil vi gennemgå nogle af de mest almindelige årsager til sætningsskader og hvordan man kan beskytte sit hjem mod dem.

Hvad er en sætningsskade?

En sætningsskade er skade på en bygning eller konstruktion, der opstår som følge af sætninger i jorden, den er bygget på. Sætninger kan skyldes forskellige årsager, herunder naturlige processer som erosion og frost, men også menneskeskabte faktorer som jordarbejde og grundvandspumpning.

Et ustabilt underlag kan få huset til at sætte sig og forårsage revner, der giver risiko for vandindtrængning og yderligere skader på huset.

Symptomerne på sætningsskade i et hus kan være ret alvorlige. Det mest almindelige symptom er revner i vægge, gulve og lofter. Disse revner kan være små eller store og kan være lige eller skæve. Andre symptomer kan være ujævne gulve, døre og vinduer, der ikke lukker ordentligt, og skæve vægge og lofter. Det kan også være, at du bemærker, at døre og vinduer åbner og lukker lettere end normalt. Det er vigtigt at kontakte en professionel, hvis du mistænker, at dit hus lider af sætningsskade.

Hvordan sikrer du huset mod sætningsskader?

 1. Bygningen skal være fundamenteret korrekt og sikret mod skred og erosion.
 2. Mure og konstruktioner skal være i god stand og korrekt vedligeholdt for at kunne modstå sætninger.
 3. Inden for bygningen, kan man bruge sætningsaflastende systemer som f.eks. gummi eller plastikafstandsstykker mellem gulv og væg for at forhindre skader på tømmerværk eller fliser.
 4. Brug af professionelle rådgivere, før, under og efter byggeprocessen kan også hjælpe med at identificere og løse potentielle sætningsproblemer.
 5. Overvågning af bygningen efter det er bygget kan også være en god idé for at opdage eventuelle skader i tide.

Hvad kan du gøre hvis du har en sætningsskade i huset?

Hvis du har mistanke om eller opdager en sætningsskade i sit hus, kan du gøre følgende:

 1. Kontakt en professionel rådgiver, f.eks. en bygningsingeniør eller arkitekt, for at få en vurdering af skadens omfang og årsag.
 2. Få skaden repareret af en erfaren håndværker eller entreprenør, der har erfaring med at håndtere sætningsskader. Det er vigtigt at reparationen sker korrekt for at undgå yderligere skader. Prøv fx firmaet Uretek.
 3. Forhør dig hos dit forsikringsselskab om hvordan skaden kan dækkes.
 4. Overvåg bygningen efter reparationen for at sikre, at der ikke opstår yderligere skader.
 5. Forhindre fremtidige sætningsskader ved at sikre, at bygningen er korrekt fundamenteret, vedligeholdt og overvåget regelmæssigt.

Uretek kan hjælpe dig med en uforpligtende ekspertvurdering

For at foretage en sikkerhedsinspektion af en sætningsskade i dit hus, skal du først og fremmest kontakte en professionel bygningsinspektør. De vil være i stand til at inspicere huset for eventuelle tegn på sætningsskader, herunder revner i vægge, gulve eller lofter, skævheder i døre eller vinduer, og skader på fundamenter. De vil også kunne kontrollere, om der er tegn på, at huset har været udsat for vand eller fugt. Inspektøren vil kunne give dig en detaljeret rapport om deres fund og anbefale næste skridt, som du skal tage for at sikre, at huset er sikkert.

Uretek er et dansk firma, der beskæftiger sig med geoteknik og jord- og fundamentarbejde. De har specialiseret sig i at udføre arbejde med injektionsmetoder, hvor de bruger materialer som epoxy og polyurethan til at styrke og stabilisere eksisterende jord og fundamenter.

De kan hjælpe med stabilisering af bygninger, korrektion af funderingsfejl, og forbedring af jordens bæreevne. Uretek tilbyder faktisk en gratis ekspertvurdering, hvis du har fået sætningsskader, og de er landsdækkende i Danmark. Bestil en uforpligtende ekspertvurdering i dag.

Hvor ofte bør man inspicere sit hus for sætningsskade?

Det afhænger af, hvor gammelt huset er og hvilken type konstruktion det har. Generelt bør du inspicere dit hus mindst én gang om året for at sikre, at der ikke er nogen sætningsskade. Det er især vigtigt at inspicere fundamentet, vægge og tag, da disse er de mest udsatte områder. Det er også en god ide at kontrollere alle vinduer og døre for at sikre, at de er i god stand.

Giv din bedømmelse
Læs resten

Gør det selv

Sådan sikrer du huset mod vandskader

Udgivet

den

Tag i regnvejr

Vi kan lige så godt vænne os til øget nedbør fremadrettet. Kraftige regnskyl og skybrud kommer i stigende grad end hvad vi har været vant til tidligere.

2019 var ifølge DMI det mest regnvåde år siden 1999, og især efteråret var særligt slemt. Og i takt med, at klimaet bliver varmere, forventer DMI, at risikoen for kraftig regn og skybrud stiger i fremtiden.

Den øget regnmængde giver boligejere (og forsikringsselskaber) hovedbrud, fordi kraftig regn og skybrud ofte resulterer i vandskader på huset. Fx så Topdanmark en 50% stigning af anmeldte vandskader i 2019, som følge af regn eller skybrud, i forhold til perioden 2016-2018.

Husk at tjekke med dit forsikringsselskab, at du har en udvidet vandskade dækning – indhent tilbud her

Vi giver dig her 8 gode råd til hvordan du kan beskytte din bolig mod vandskader, når der kommer skybrud eller heftig regn.

 1. Beskyt dine ting i kælderen

  Hvis du har en lav kælder, som kan være udsat for oversvømmelse, kan du klods dine opbevarede ting i kælderen op på fx fliser, sten eller en paller. Herved sikrer du dem mod evt. vandskader.

 2. Tjek dine tagrender og brønde

  Fyldte, eller defekte tagrender og afløb, kan forhindre vandet i at blive afledet fra huset. Sørg derfor for at dine tagrender er renset, brønde er tømte, og få lappet eventuelle huller.

 3. Forsegl udsatte døre og vinduer

  Udsatte vinduer og døre, fx i kældre eller tæt på terræn som er udsatte for potentiel oversvømmelse, kan du forsegle med vandsikringstape. Hos VVS.dk kan du købe en rulle vandsikringstape.

 4. Sørg for at være hjemme

  Der er ikke noget mere træls end at komme hjem til et vandskadet hus. Bliv hjemme, når du ved der kommer skybrud, så du kan reagerer hurtigt på opståede tilfælde.

 5. Luk ventilationshuller/riste som er udsatte

  Hvis du har ventilationshuller/riste, som er udsatte, så dæk dem til.

 6. Sørg for at dit terræn omkring huset hælder væk fra huset

  Det er ikke et quickfix, men sørg for at du ikke har terræn som hælder ind mod huset, om det er flise eller græsbelægning. Vandet kan nemlig forskanse sig op mod husets vægge, og det giver potentielle fugt og vandskader.

 7. Få fikset revner og utætheder

  Gå fundamentet og kælderydervæggene igennem for revner, og få dem udbedret, så vandet ikke kan trænge ind her. Hos Byghjemme kan du finde en cementbaseret spartelmasse til reparation af revner udendørs.

 8. Overvej mere græs/natur end flisebelægning

  Vand har sværere ved at trænge ned i terræn, hvis du har mange flisebelægninger rundt om huset. Overvej derfor, om du kan etablere græsarealer i stedet, som er er gode vandopsamlere. Du kan også overveje at lede vand væk til faskiner eller regnvandstønder, hvis du har problemer med at vandet samler sig ved boligen.

Giv din bedømmelse
Læs resten

Populære