Kontakt os

Gør det selv

Gode råd til en bedre tilstandsrapport

Udgivet

den

Når du vil sælge dit hus er det vigtigt, at du har en så god tilstandsrapport som muligt, som forhåbentlig viser, at dit hus er i god stand, og derved sikrer dig et bedre salg.

Og du har faktisk mulighed for at få udbedret typiske skader inden tilstandsrapporten udarbejdes. Vi giver dig her 6 gode råd, som du bør få fikset inden en gennemgang af boligen.

1. Utætte fuger på badeværelset

Har du utætte fuger på badeværelset, kan det i værste fald ende ud i fugtskader, da utætheder gør, at vandet kan trænge ind i væg- og gulvkonstruktionen. Hvis fugerne langs kanten i badeværelset er revnet, ser ujævne ud eller er krympet, så skal de skiftes.

Du kan få en fagmand til at skifte fugerne, og det er ikke en stor opgave. Det vil måske koste dig 500-1.000 kr.

Men du kan også selv give dig i kast med at skifte fugerne. Start med at skære de gamle fuger af med en skarp hobbykniv. Pas på med at skære for dybt, da du så kan skære i vådrumsikringen. Efter afskæring skal eventuelle rester og snavns fjernes. Påfør herefter silikonefugemasse med brug af fugepistol og lidt vand med opvaskemiddel til finishen.

2. Rens dine tagrender

Det må være den nemmeste opgave, at sørge for, at tagrenderne er renset for blade og skidt. Er de ikke det, kan det nemlig resultere i anmærkning i tilstandsrapporten. Utætte eller fyldte tagrender kan nemlig give fugtskader på facade eller sokkel på huset, hvilket i sidste ende kan betyde dyre reparationer.

Desuden skal render og nedløb være intakte. Gå dine tagrender og nedløb igennem og se om der er utætheder og snavs der skal fjernes. Skift eventuelt defekte stykker, eller få en fagmand til det. Igen er det en mindre opgave.

3. Udskift fliser på badeværelset

Gå badeværelset igennem for knækkede fliser. En knækket flise kan give alvorlige fugtskader og bør udbedres hurtigst muligt. En knækket flise kan faktisk give en K3 anmærkning i tilstandsrapporten. Så det kan godt betale sig at få det fikset inden den bygningssagkyndige gennemgår huset.

4. Tjek højde på sokkelrist

Har du en ældre bolig har huset formentlig sokkelrister i soklen. Sokkelristens funktion er, at give ventilation til husets konstruktion.

Men for at undgå indtrængning af fugt, skal sokkelristen være hævet mindst 10cm fra terrænet. Er det ikke tilfældet, så risikerer du en K3 anmærkning i tilstandsrapporten. Få en murer til at hæve risten. Det er ikke en stor opgave, men det kommer selvfølgelig an på hvor mange sokkelrister, der skal fikses. Påregn også at skulle give udbedringerne sokkelmaling bagefter.

5. Ret løse teglsten

Løse teglsten på taget giver risiko for fugtskade og vandskade på boligen, da vandet kan trænge ind ved regn og sne. Du kan relativt nemt selv skubbe løse teglsten på plads, og når det er gjort, så slipper du for K3 anmærkninger, på den del af gennemsynet.

6. Udbedre sætningsrevner

Revner i fundamentet eller soklen er kristiske skader, som bør udbedres. Sætningsrevner kan nemlig udvikle sig hurtigt og få facade og mur til at skride i værste fald, da vand vil kunne trænge ind og gør og forværre skaden.

Det behøver ikke være særlig dyrt at reparere sætningsrevner, hvis de tages i opløbet. Kontakt din lokale murer og få ham til at kigge på sætningsrevnerne, så du kan få dem udbedret inden gennemsyn. De vil typisk resultere i en K3 skade i tilstandsrapporten, og dem bør du undgå.

Gør det selv

Sådan sikrer du huset mod vandskader

Udgivet

den

Vi kan lige så godt vænne os til øget nedbør fremadrettet. Kraftige regnskyl og skybrud kommer i stigende grad end hvad vi har været vant til tidligere.

2019 var ifølge DMI det mest regnvåde år siden 1999, og især efteråret var særligt slemt. Og i takt med, at klimaet bliver varmere, forventer DMI, at risikoen for kraftig regn og skybrud stiger i fremtiden.

Den øget regnmængde giver boligejere (og forsikringsselskaber) hovedbrud, fordi kraftig regn og skybrud ofte resulterer i vandskader på huset. Fx så Topdanmark en 50% stigning af anmeldte vandskader i 2019, som følge af regn eller skybrud, i forhold til perioden 2016-2018.

Husk at tjekke med dit forsikringsselskab, at du har en udvidet vandskade dækning – indhent tilbud her

Vi giver dig her 8 gode råd til hvordan du kan beskytte din bolig mod vandskader, når der kommer skybrud eller heftig regn.

 1. Beskyt dine ting i kælderen

  Hvis du har en lav kælder, som kan være udsat for oversvømmelse, kan du klods dine opbevarede ting i kælderen op på fx fliser, sten eller en paller. Herved sikrer du dem mod evt. vandskader.

 2. Tjek dine tagrender og brønde

  Fyldte, eller defekte tagrender og afløb, kan forhindre vandet i at blive afledet fra huset. Sørg derfor for at dine tagrender er renset, brønde er tømte, og få lappet eventuelle huller.

 3. Forsegl udsatte døre og vinduer

  Udsatte vinduer og døre, fx i kældre eller tæt på terræn som er udsatte for potentiel oversvømmelse, kan du forsegle med vandsikringstape. Hos VVS.dk kan du købe en rulle vandsikringstape.

 4. Sørg for at være hjemme

  Der er ikke noget mere træls end at komme hjem til et vandskadet hus. Bliv hjemme, når du ved der kommer skybrud, så du kan reagerer hurtigt på opståede tilfælde.

 5. Luk ventilationshuller/riste som er udsatte

  Hvis du har ventilationshuller/riste, som er udsatte, så dæk dem til.

 6. Sørg for at dit terræn omkring huset hælder væk fra huset

  Det er ikke et quickfix, men sørg for at du ikke har terræn som hælder ind mod huset, om det er flise eller græsbelægning. Vandet kan nemlig forskanse sig op mod husets vægge, og det giver potentielle fugt og vandskader.

 7. Få fikset revner og utætheder

  Gå fundamentet og kælderydervæggene igennem for revner, og få dem udbedret, så vandet ikke kan trænge ind her. Hos Byghjemme kan du finde en cementbaseret spartelmasse til reparation af revner udendørs.

 8. Overvej mere græs/natur end flisebelægning

  Vand har sværere ved at trænge ned i terræn, hvis du har mange flisebelægninger rundt om huset. Overvej derfor, om du kan etablere græsarealer i stedet, som er er gode vandopsamlere. Du kan også overveje at lede vand væk til faskiner eller regnvandstønder, hvis du har problemer med at vandet samler sig ved boligen.

Læs resten

Populære